Tìm kiếm

Chili System

RAM Connection V8i

02/07/2018

RAM Connection V8i

RAM Connection V8i RAM Connection – Mọi thứ bạn cần cho thiết kế liên kết thép Tất cả mọi thứ bạn cần cho thiết kế liên kết được tổng hợp trong một gói phần mềm – với một chi phí thấp. Phần mềm RAM Connection, một trình ứng dụng thiết kế liên kết thép, được […]

Xem thêm
AECOsim Building Designer

02/07/2018

AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer AECOsim Building Designer – Phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng liên ngành Phần mềm AECOsim Building Designer là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) dành cho các nhóm dự án liên ngành. Nó cho phép các kiến trúc sư làm việc chung với kỹ […]

Xem thêm
The Structural Enterprise

02/07/2018

The Structural Enterprise

The Structural Enterprise Structural Enterprise – Giải pháp giấy phép bản quyền cực kỳ hiệu quả Các công ty thiết kế làm việc trong nhiều dự án, thường là song song. Các công cụ thiết kế được sử dụng thay đổi tùy theo nhu cầu của từng dự án. Để đối phó, các doanh nghiệp […]

Xem thêm

Về đầu trang