Tìm kiếm

BIM là gì?

BIM là viết tắt của Building Information Modeling. Nó đề cập đến một quá trình – không phải là một phần mềm


Xuyên suốt qua từng bộ môn, BIM đang tạo ra các công cụ “mô hình thông minh” cho phép người dùng phân tích và xác nhận các quyết định thiết kế theo thời gian thực, bao gồm:

  • Kiến trúc: ArchiCAD
  • Kỹ sư thiết kế: Cadewa, MEP Modeling
  • Nhà thầu: Eptar, Tekla, SmartCON Planner, Drofus 


BIM giúp cho quá trình thiết kế nhanh hơn, nắm bắt thông tin và sửa chữa trong thời gian thực một cách dễ dàng. 


Về đầu trang