Tìm kiếm
CADSTAR: Phần mềm thiết kế PCB

02/07/2018 Chili System

CADSTAR: Phần mềm thiết kế PCB

CADSTAR: Phần mềm thiết kế PCB CADSTAR là giải pháp thiết kế PCB mạnh mẽ của Zuken cho phép làm việc trực giác, giúp nhà thiết kế dễ dàng thấu hiểu quy trình thiết kế của họ. CADSTAR hợp nhất tất cả các công nghệ cần thiết cho một quy trình phát triển điện tử […]

Xem thêm
CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

02/07/2018 Chili System

CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

Sự sáng tạo Những thách thức về thiết kế PCB của bạn đòi hỏi các giải pháp sáng tạo, do đó có thể nắm bắt ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả, không có lỗi là rất quan trọng. CADSTAR Schematic Capture cung cấp cho bạn một nền tảng thiết kế linh […]

Xem thêm
Sự đa dạng của ngôn ngữ và vượt qua rào cản đối với quá trình thiết kế

02/07/2018 Chili System

Về đầu trang