Sự đa dạng của ngôn ngữ và vượt qua rào cản đối với quá trình thiết kế

Hãy tưởng tượng công ty của bạn là toàn cầu có nhiều địa điểm ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Pháp, Hoa Kỳ và Nga sử dụng cùng một dự án và cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Đây là một thách thức rất thực tế mà nhiều tổ chức […]

Xem thêm