Tìm kiếm
A Quantum Leap in BIM Performance

02/07/2018 Chili System

A Quantum Leap in BIM Performance

A Quantum Leap in BIM Performance ARCHICAD 19 is now faster than ever! No more waiting for views to load. GRAPHISOFT has extended its robust 64- bit and multi-processing technologies with background processing – an industry first for BIM. So ARCHICAD now offers lightning-fast response times and this turbo-charged update to ARCHICAD makes it the […]

Xem thêm
Trung tâm Căn Tin Fukushima đã được thiết kế bằng ARCHICAD

02/07/2018 Chili System

Trung tâm Căn Tin Fukushima đã được thiết kế bằng ARCHICAD

Trung tâm Căn Tin Fukushima đã được thiết kế bằng ARCHICAD Sau thảm kịch nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi gây ra bởi trận động đất tháng 3 năm 2011, TEPCO (Công ty Điện lực Tokyo) đã tập trung nỗ lực vào việc tái thiết Fukushima. Dự án dự kiến kéo dài 30-40 năm. […]

Xem thêm

Về đầu trang