Tìm kiếm

Kiến trúc – Xây dựng

AECOsim Building Designer

02/07/2018 Chili System

AECOsim Building Designer

AECOsim Building Designer AECOsim Building Designer – Phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng liên ngành Phần mềm AECOsim Building Designer là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) dành cho các nhóm dự án liên ngành. Nó cho phép các kiến trúc sư làm việc chung với kỹ […]

Xem thêm
The Structural Enterprise

02/07/2018 Chili System

The Structural Enterprise

The Structural Enterprise Structural Enterprise – Giải pháp giấy phép bản quyền cực kỳ hiệu quả Các công ty thiết kế làm việc trong nhiều dự án, thường là song song. Các công cụ thiết kế được sử dụng thay đổi tùy theo nhu cầu của từng dự án. Để đối phó, các doanh nghiệp […]

Xem thêm
Lợi ích của Solibri Model Checker

02/07/2018 Chili System

Lợi ích của Solibri Model Checker

Lợi ích của Solibri Model Checker TIME SAVINGS Can use SMC to check all work throughout workflow to see costs optimization and all optimal team working. Be sure you have optimized costs before and after the building is ready. Once ready, maintenance is made easier with easy & fast information take off. COST SAVINGS Cost […]

Xem thêm

Về đầu trang