Tìm kiếm

Tin tức

CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

02/07/2018 Chili System

CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

Sự sáng tạo Những thách thức về thiết kế PCB của bạn đòi hỏi các giải pháp sáng tạo, do đó có thể nắm bắt ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả, không có lỗi là rất quan trọng. CADSTAR Schematic Capture cung cấp cho bạn một nền tảng thiết kế linh […]

Xem thêm
Sự đa dạng của ngôn ngữ và vượt qua rào cản đối với quá trình thiết kế

02/07/2018 Chili System

Lợi ích của Solibri Model Checker

02/07/2018 Chili System

Lợi ích của Solibri Model Checker

Lợi ích của Solibri Model Checker TIME SAVINGS Can use SMC to check all work throughout workflow to see costs optimization and all optimal team working. Be sure you have optimized costs before and after the building is ready. Once ready, maintenance is made easier with easy & fast information take off. COST SAVINGS Cost […]

Xem thêm

Về đầu trang