Tìm kiếm

Tin tức

STAAD Foundation Advanced

02/07/2018 Chili System

STAAD Foundation Advanced

STAAD Foundation Advanced   STAAD Foundation Advanced – Phần mềm thiết kế móng toàn diện STAAD Foundation Advanced là một phần mềm thiết kế móng toàn diện, cung cấp khả năng mô hình hóa các móng phức tạp hay đơn giản, kể cả những móng chuyên cho nhà máy như móng bát giác với bồn […]

Xem thêm
CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

02/07/2018 Chili System

CADSTAR cho kỹ sư thiết kế điện tử

Sự sáng tạo Những thách thức về thiết kế PCB của bạn đòi hỏi các giải pháp sáng tạo, do đó có thể nắm bắt ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả, không có lỗi là rất quan trọng. CADSTAR Schematic Capture cung cấp cho bạn một nền tảng thiết kế linh […]

Xem thêm
Sự đa dạng của ngôn ngữ và vượt qua rào cản đối với quá trình thiết kế

02/07/2018 Chili System

Về đầu trang