Search

ARCHICAD

Khóa training ARCHICAD cơ bản tại Hà Nội 20/4/2019

22/04/2019

Khóa training ARCHICAD cơ bản tại Hà Nội 20/4/2019

Công ty GreenDS – đại diện hãng Graphisoft tại Việt Nam cùng Đại Học Xây dựng (NUCE), Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng (IICM) tổ chức thành công khóa đào tạo ARCHICAD cơ bản 1 ngày tại Hà Nội vào thứ bảy ngày 20/04/2019. Khóa training mở ra nhằm đào tạo căn bản cho sinh viên […]

Read More
GreenDS is inclined training partner ARCHICAD of BO DESIGN & CONSTRUCTION

17/04/2019

GreenDS supply architectural drawing outsourcing services for inside and outside Vietnam

22/03/2019

To top