Tìm kiếm

ARCHICAD

Giới thiệu ARCHICAD

ARCHICAD là một ứng dụng phần mềm Mô hình hóa thông tin (BIM) được các kiến trúc sư, nhà thiết kế, kỹ sư và nhà xây dựng sử dụng để thiết kế, tài liệu và cộng tác chuyên nghiệp trong các dự án xây dựngARCHICAD là môi trường liên kết hoàn hảo nhất các phần mềm BIM khác lại với nhau giúp cho tiến độ công việc nhanh và hiệu quả nhất.

ARCHICAD – OPEN BIM kết nối dễ dàng với các phần mềm BIM khác

ARCHICAD license vĩnh viễn

Bạn còn chờ gì nữa?

Đặt mua

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm về ArchiCAD

Xem thêm

Về đầu trang