ĐÀO TẠO PHẦN MỀM

ĐÀO TẠO CÁC DOANH NGHIỆP CHUYÊN:

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế nội thất

Gia công bản vẽ kiến trúc

Gia công bản vẽ kết cấu

Gia công bản vẽ MEP

HÌNH ẢNH ĐÀO TẠO

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Bài 1:

1.1 Giới thiệu giao diện ARCHICAD, BIM

1.2 Mở và tạo 1 file làm việc mới

1.3 Tạo tầng làm việc cơ bản

Bài 2:

2.1 Tạo và hiệu chỉnh tầng làm việc

2.2 Tạo và hiệu chỉnh trục

2.3 Tạo và hiệu chỉnh tường

2.4 Composite Objects

Bài 3:

3.1 Doors

3.2 Window

3.3 Objects

Bài 4:

4.1 Tạo và hiệu chỉnh sàn

4.2 Trần

4.3 Complex Profiles

Bài 5:

5.1 Mái

5.2 Curtain Walls

5.3 Cầu thang

Bài 6:

6.1 Views

6.2 Kích thước

6.3 Mặt đứng , mặt cắt

6.4 3D Views

6.5 Call-out Views

Bài 7:

7.1 Text và Tags

7.2 Detail Views

7.3 Drafting Views

7.4 Bảng thống kê

Bài 8:

8.1 Project Navigator

8.2 Drawing Sheets

8.3 Title Blocks

8.4 Pen Set

6.6 Layer Combination, Model View Option

Bài 9:

9.1 Renderings

9.2 Walk-through

9.3 BIMx

Bài 10:

Thắc mắc và giải đáp

ĐÀO TẠO ARCHICAD CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CUỘC THI BIM ARCHICAD

ĐÀO TẠO ARCHICAD CƠ BẢN TẠI TRƯỜNG HỌC