Tìm kiếm

ĐÀO TẠO

Khóa training cho doanh nghiệp

Khóa training ArchiCAD dành cho doanh nghiệp

Khóa đào tạo cơ bản

  • 6 buổi học
  • Các kiến thức và sử dụng ArchiCAD cơ bản
  • Trainer giàu kinh nghiệm
  • Đào tạo tại văn phòng của doanh nghiệp 
Khóa training smartCON Planner dành cho doanh nghiệp
  • Các kiến thức và sử dụng SCP cơ bản
  • Trainner giàu kinh nghiệm
  • Hỗ trợ kỹ thuật 

Về đầu trang