Tìm kiếm

Đào tạo

Khóa training dành cho doanh nghiệp

GreenDS nhận training tại doanh nghiệp theo yêu cầu các khóa căn bản và nâng cao

Số lượng tối đa: 6 học viên/khóa

Thời lượng: 06 buổi

Học phí: Liên hệ

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

– Điện thoại: 0903 877 966

– Email: sales@greends.com.vn

Về đầu trang