Tìm kiếm

Sự đa dạng của ngôn ngữ và vượt qua rào cản đối với quá trình thiết kế

Hãy tưởng tượng công ty của bạn là toàn cầu có nhiều địa điểm ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Pháp, Hoa Kỳ và Nga sử dụng cùng một dự án và cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Đây là một thách thức rất thực tế mà nhiều tổ chức đang phải đối phó – có thể bao gồm cả bạn?

Trong khi đó ngôn ngữ kinh doanh truyền thống chiếm ưu thế đang trải qua một sự thay đổi rất lớn như sự thống trị kinh tế của các nước đang dịch chuyển, ảnh hưởng không chỉ là cơ hội cho thị trường xuất khẩu mới, mà còn cho thiết kế và đối tác kinh doanh mới.

Ngôn ngữ cho doanh nghiệp

Sự tăng trưởng lớn trong nền kinh tế của Trung Quốc đã đưa tiếng Hoa vào danh sách ngôn ngữ quan trọng phải học. Thực tế là bạn không có khả năng để có 2.200 giờ cần thiết để trở nên thành thạo. Có lẽ bạn đã biết nói tiếng Anh và tiếng Đức hoặc tiếng Pháp (chỉ là ví dụ)? Nhưng thế giới đang thay đổi và như vậy là những ngôn ngữ đang trở nên quan trọng hơn cho doanh nghiệp. Những gì bạn học được ở trường có thể chỉ đơn giản là được liên kết với các nước khác trong thương mại.

Phạm vi của ngôn ngữ

 • Ước tính có 7.000 ngôn ngữ khác nhau
 • 2.200 ngôn ngữ ở châu Á và châu Âu với việc có ít hơn 260 ngôn ngữ

Thống trị của ngôn ngữ

Theo UNESCO (Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc) thế giới ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất bởi số lượng người bản ngữ và như một ngôn ngữ thứ hai như sau:

 1. Mandarin Chinese
 2. English
 3. Spanish
 4. Hindi
 5. Arabic
 6. Bengali
 7. Russian
 8. Portuguese
 9. Japanese
 10. German
 11. French

Vấn đề ngôn ngữ trong quá trình thiết kế

Có thể bạn đã có kinh nghiệm làm việc với các đồng nghiệp hoặc những người khác trong chuỗi cung ứng, tham gia vào quá trình thiết kế mà không có lợi thế về việc nói cùng ngôn ngữ với bạn một cách thành thạo. Đó là một điều có thể hiểu được như những lời chào đơn giản, nhưng giải thích thông tin thiết kế là một trò chơi hoàn toàn khác. Kết quả là nó có thể gây ra vấn đề lớn khi xử lý dữ liệu thiết kế. kinh nghiệm của chúng tôi với các nhà thiết kế, các kỹ sư và quản lý kỹ thuật, là nó là vô cùng hữu ích để có thể dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ trong môi trường thiết kế của họ. Đây là một điều mà chúng tôi đã đi đến những nỗ lực rất lớn để cho phép điều đó trong E3.series – bạn thay đổi các thiết lập tại một vị trí  duy nhất và toàn bộ thư viện dữ liệu thiết kế  của bạn dẽ được thể hiện trong ngôn ngữ đã chọn.

Điều này một phần thưởng lớn cho những người trong chúng ta vẫn đang chờ một Babel Fish- con vật hư cấu thực hiện bản dịch nhanh chóng trong The Hitch Hikers Guide to the Galaxy

Nguồn: http://blog.zuken.com/index.php/2015/03/the-diversity-of-language-and-overcoming-barriers-to-the-design-process/

Về đầu trang