TWINMOTION 2020 MIỄN PHÍ VỚI NGƯỜI DÙNG ARCHICAD

#COMINGSOON

TWINMOTION 2020 TƯƠNG THÍCH VỚI ARCHICAD 23

TWINMOTION 2020 sẽ được phát hành trong tháng 3/2020 (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)

Người dùng ARCHICAD 23 được tải miễn phí TWINMOTION 2020 đến hết 30/4/2020.

Sau thời gian trên, license TWINMOTION miễn phí chỉ áp dụng cho người dùng ARCHICAD có SSA đến hết 31/12/2021.

(Khách hàng ARCHICAD 23 và khách hàng có SSA truy cập vào License TWINMOTION miễn phí thông qua tài khoản GRAPHISOFT ID)

*SSA: Dịch vụ bảo hành, bảo trì và nâng cấp ARCHICAD 01 năm

Follow trang Facebook ARCHICAD VIETNAM để cập nhật các thông báo sớm nhất!