ALLPLAN

Allplan là phần mềm thiết kế kiến trúc xây dựng, có đầy đủ các tính năng từ thiết kế kiến trúc đến thiết lập kết cấu, điện, nước, bóc tách khối lượng, dự toán,…, có cả giao diện 2D và 3D