BEXEL Manager là gì?

BEXEL Manager là công cụ quản lý BIM, đối tượng chủ yếu sử dụng là chủ sở hữu và nhà đầu tư, ngoài ra còn cung cấp dịch vụ chất lượng cho các nhà thầu và công ty thiết kế xây dựng. Các giải pháp của BEXEL dựa trên các công nghệ Mô hình hóa và Thiết kế ảo & BIM 3D trong suốt vòng đời dự án từ giai đoạn ý tưởng đến bảo hành, bảo trì, vận hành dự án.

Đặc biệt BEXEL Manager đã được cấp chứng chỉ IFC2x3 Phối hợp xem V2.0 bởi BuildingSMART.
BEXEL Manager đặc biệt tương tác mượt mà với ARCHICAD

Xem thêm video bên dưới để hiểu rõ hơn về trao đổi dữ liệu giữ 2 bên.