Bexel Manager được phát triển bởi Bexel Consulting và dựa trên các công nghệ tiên tiến nhằm giúp dự án tiến hành hoàn thành suôn sẻ và nhanh chóng. Tâm huyết của chúng tôi cho sự xuất sắc của phần mềm được nghiên cứu, khám phá và thực hành BIM trong hơn một thập kỷ.

BEXEL Manager khẳng định cam kết tuân theo các xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp phần mềm AEC và BIM và thực hiện các bước đột phá mới nhất để Bexel Manager luôn cập nhật với tình trạng hiện tại của ngành.

BEXEL Manager

BEXEL Manager là phần mềm quản lý BIM trong đó tất cả các phân tích được tích hợp vào một mô hình và một giải pháp duy nhất.

BEXEL Manager Life

BEXEL Manager lite là công cụ hoàn hảo cho các dự án quy mô vừa và nhỏ có chứa tới 15.000 phần tử BIM.

BEXEL Engineer

BEXEL Engineer là giải pháp BIM 3D cho chế độ xem mô hình, đánh giá, phân tích và định lượng.

BEXEL Manager FM

BEXEL Manager FM là phần mềm để lập kế hoạch bảo trì cơ sở và theo dõi tài sản 6D dựa trên mô hình tập trung.

BEXEL Manager ENTERPRISE

Nền tảng BIM hoàn toàn tùy biến và có thể mở rộng. Tích hợp BEXEL Manager Enterprise với hệ thống ERP, ứng dụng bên thứ ba hoặc cơ sở dữ liệu tùy chỉnh của bạn.

SO SÁNH TÍNH NĂNG CÁC PHẦN MỀM BEXEL

Features/Plans

BEXEL
Manager Lite

BEXEL
Engineer
BEXEL
Manager
BEXEL
Manager FM
BEXEL
Manager Enterprise

Annual Subscription

Single User

480 € 900 € 2.400 € On request On request

Floating

(up to 15 installations, single concurrent user)

1.600 € 4.400 € On request

On request

 View Project Features
 Real-time model navigation

 Walk-mode
 Enhanced visualisation ( scenes & animations)

 Review Project Features

 Model data review
 Open IFC file format
 Federated BIM models from multiple sources
 BCF support (export and import, cloud based management)
 Advanced element search and filtering

 Color coded element breakdowns

 3D BIM Features

 Quantity takeoff (QTO) 
 Clash detection
 Interference management
 Bids and tendering

 4D BIM Features

 Schedule and plannning On request
 Construction methodologies On request
 Critical path method (CPM) and  analysis (CPA) On request
 Construction simulation On request
 Progress tracking On request
 Resource leveling On request
 Planned VS Actual  On request
 Import/Export from MS Project, Primavera On request

 5D BIM Features

 Budgeting
 Cost Manager
 Work breakdown structure reporting
 Bill of quantities (BOQ)
 Cash flow analysis
 Support for custom classification system (i.e. Uniformat, Masterformat, Uniclass, DIN 276…)
 Company cost databases (using centralized Cost DB)

 6D BIM Features

 Facility Management (FM) On request
 Inteligent document linking On request
 Document management system (cloud based DMS) On request
  Asset model data On request

 Additional Features

 Power BI reporting
 Custom report templates On request On request
 Custom integration with ERP and other systems On request On request
 Custom database integration On request On request
 Advanced reporting engine
 Export attribute sets back to authoring tools
 Collaboration management system
 API & Add-in system
 Access to advanced tutorials, free cost databases and demo models on different languages
 Number of BIM elements Up to 15000 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
 Number of computer instalation Single

Single
(up to 15 with floating)

Single
(up to 15 with floating)
On request On request
 Customer support Basic Basic Advanced Advanced

Dedicated