Tìm kiếm

BricsCAD

BricsCAD

Là một nền tảng CAD mạnh mẽ với các tính năng quen thuộc từ AutoCAD, BricsCAD cho một trải nghiệm thống nhất giữa mô hình 3D và thiết kế 2D tiên tiến trên các hệ điều hành Windows, Linux và Mac. BricsCAD không những là phần mềm thay thế AutoCAD tuyệt vời, làm việc với mọi tập tin dwg/dxf và còn đem đến những tính năng mà AutoCAD không có.

Về đầu trang