ProgeCAD – phần mềm thay thế AutoCAD tiết kiệm chi phí nhất

ProgeCAD – phần mềm thay thế AutoCAD tiết kiệm chi phí nhất

– progeCAD là một phần mềm CAD mạnh mẽ sử dụng định dạng DWG/DXF, một sự thay thế AutoCAD thực sự giúp tiết kiệm chi phí, được xây dựng dành cho các bản vẽ chuyên nghiệp

– progeCAD đảm bảo khả năng tương thích tối đa với các bản vẽ AutoCAD: đọc, ghi và lưu trực tiếp trong các định dạng AutoCAD® +++ giao diện với biểu tượng và lệnh giống hệt AutoCAD®

– progeCAD cung cấp nhiều chức năng CAD hơn AutoCAD® LT và chỉ đòi hỏi một phần rất nhỏ của giá AutoCAD®!

– progeCAD là ứng dụng DWG CAD duy nhất được tích tích hợp tính năng xuất ra tập tin 3D PDF!

 progeCAD 2016 Professional Eng Single License–  progeCAD 2016 có phần lõi là bộ thuật toán IntelliCAD mới nhất và mang lại hiệu năng cao, sự ổn định và rất nhiều tính năng mới- Hãy mua progeCAD từ Micad để nhận hoàn toàn MIỄN PHÍ: 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Bên trong ProgeCAD” trong tiếng Việt (200 trang A4) + 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Tùy biến progeCAD” trong tiếng Việt (272 trang A4)Giá: 9.300.000 VND (416 USD) Giá: 9.000.000 VND 
 progeCAD 2016 Professional Eng Network License–  progeCAD 2016 có phần lõi là bộ thuật toán IntelliCAD mới nhất và mang lại hiệu năng cao, sự ổn định và rất nhiều tính năng mới- Hãy mua progeCAD từ Micad để nhận hoàn toàn MIỄN PHÍ: 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Bên trong ProgeCAD” trong tiếng Việt (200 trang A4) + 01 Sách hướng dẫn sử dụng “Tùy biến progeCAD” trong tiếng Việt (272 trang A4)Giá: 12.200.000 VND (542 USD)  Giá: 12.000.000 VND
 ProgeCAD 2014 Architecture
progeCAD Architecture là một phần mềm kiến trúc 3D&2D, sử dụng DWG như định dạng tập tin gốc. Công nghệ BIM tiên tiến của nó giúp bạn vẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn trong 3D & 2D.Giá: 37.500.000 VND (1670 USD)Giá: 31.000.000 VND

10 Lý do để mua progeCAD

 • Tiết kiệm tiền! Chi phí chỉ bằng một phần so với AutoCAD® LT
 • Không cần thời gian học sử dụng ! không cần học 1 phút nếu bạn đã biết AutoCAD.
 • Định dạng chuẩn là DWG! Hoàn toàn tương thích với AutoCAD® không cần bất kỳ trình chuyển đổi dữ liệu nào
 • Có tính năng  chuyển đổi PDF sang DWG
 • Chuyển đổi bản vẽ giấy thành tập tin CAD!
 • Tạo bố cục kiến trúc “trong chớp mắt” với trình plug-in tham số hóa
 • Xuất dữ liệu sang Google Earth® !
 • Có thư viện block khổng lồ và cho phép quản lý các biểu tượng tùy biến
 • Giữ dữ liệu CAD luôn cập nhật với mức giá thấp nhất. Bạn quyết định thời điểm nâng cấp
 • Bạn làm việc với một đối tác đáng tin cậy (progesoft) hiện diện trên toàn thế giới

Các tính năng  mới trong ProgeCAD Professional 2016

 • DWG 2016 support
 • Support for DWG from 2.5 to 2016 versions
 • progeCAD Cloud
 • Dynamic Input
 • Dynamic UCS
 • Annotative Objects
 • Arc Aligned Text
 • PDF/A ISO19005 Standard Print
 • Drawing Fields
 • BreakLine Command
 • Autocomplete Command mode
 • Change Space Command
 • Draw Order advanced tools
 • Advanced Solid Grips
 • 3D Ortho

Các tính năng chung của progeCAD

 • iCADLib –  see video
  Blocks Manager. Your perfect everyday companion for blocks management. More than 22.000 2D/3D blocks (Construction, Architectural, ANSI-ISO and DIN-ISO Mechanics, ANSI and IEC Electrical, Electronic, Steel Profiles, Furniture, Kitchen).
  iCADLib integrates the progeCAD Traceparts web portal and progeCAD Cadenas web portal for easy-guided usage of more than 100 million of blocks. Directly guided block insertion from the web into your drawings just in a snap
 • EasyArch 3D – Metric/Imperial support – works 2D and 3D –  see video – see 3D Tutorial
  The automated building plugin for architects designed to increase productivity in house and interior design and remodeling.
  Works in 2D and 3D modes – see 3D Tutorial

  • EasyArch allows to:
  • Create walls
  • Edit walls (delete, rotate, move, copy, make/cap holes etc.)
  • Insert, copy, move, edit doors and windows automatically
  • Manage layers (quick turning on/off, freeze/unfreeze, isolate etc.)
  • Manage and insert parametric blocks
  • Create stairs
  • Create roofs
  • Create and edit tables of elements, rooms, spaces
  • Assisted Dimensioning
  • Xref Manager
  • Bitmap/Raster View – see video
  • Hatch Trim
  • Bitmap Clipping
  • Gradient Hatch support
  • Polygonal layout Viewports
  • Snap Extension
  • PDF Import-Export – see video 
   Convert your PDF files to usable and editable AutoCAD DWG keeping their original layer structure, text string and line width.
  • PDF Export
  • STL and Collada (DAE) Export
   COLLADA is a COLLAborative Design Activity for establishing an interchange file format for interactive 3D applications.
   STL (STereoLithography) is a file format native to the stereolithography CAD software for rapid prototyping (3D printers)
  • DGN Import
  • DWG Export
   Exports drawings to PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, JPG WMF, EMF, SV
  • PC3 Print Support
  • PDF, DWF and DGN Underlay
  • Find and Replace
  • Express Tools
  • Standard GUI
  • Multigrip Editing
  • Helix and Loft Commands
  • eTransmit
  • Advanced CTB
  • progeCAD Rendering 
  • Eattedit
  • Solprof
  • progeCAD QDIM
  • Google EarthTM Integration – see video
  • Spell Checker
  • Publish (Batch Plot)
  • progeCAD New Wizard
  • progeCAD DWG Explorer
  • Extended Hatches
  • Layer Manager
  • Layout
  • Render Export
   The export tool for LightWave (.lwo), 3D Studio (.3ds), Pov-Ray (.pov)
  • ECW and Jpeg 2000 raster format
  • Hidden lines in Dview
  • Layers interface
  • Quick Group
  • Raster to Vector – see video
  • Layout Advanced Features
  • Print area visualization
  • Advanced Data Extraction
  • DIESEL language support
  • DWF Import & Export
  • JPG and PDF print
  • RealTime Pan & Zoom
  • Lineweight for Display and Printing
  • 3D Print
   STL export for 3D Printer output
  • EATTEXT
  • ActiveX integration
  • Customization (AutoLISP, DIESEL, SDS, IRX, COM Automation)
   3 programming languages supported by progeCAD Professional: LISP, IRX (C++ Similar to ARX), SDS (C++ ADS compatible) VBA and COM automation.
  • .NET support
  • NLM Take Away

So sánh tính năng  progeCAD và AutoCAD