CADSTAR: Phần mềm thiết kế PCB

CADSTAR: Phần mềm thiết kế PCB

CADSTAR là giải pháp thiết kế PCB mạnh mẽ của Zuken cho phép làm việc trực giác, giúp nhà thiết kế dễ dàng thấu hiểu quy trình thiết kế của họ. CADSTAR hợp nhất tất cả các công nghệ cần thiết cho một quy trình phát triển điện tử toàn diện trong môi trường đơn.

Là 1 phạm vi rộng lớn các giải pháp bao gồm sơ đồ mạch điện, thiết kế hệ thống cấp độ bảng mạch và FPGA, bố trí PCB, thiết lập sản xuất đầu ra, cộng với năng lực quản lý dữ liệu hoàn chỉnh và thư viện truy cập internet toàn diện chứa hơn 200,000 chi tiết.

Biểu diễn giá, kết hợp với môi trường thiết kế vô hướng, mang lại tính ổn định tuyệt đối cho các kỹ sư trong nhóm phát triển EDA vừa và nhỏ.

8316

Dòng công việc trực giác

Thông qua Schematic và trình soạn thảo thiết kế PCB của CADSTAR, các thanh menu và quyền chọn đều trong cùng 1 vị trí, cung cấp chỉ dẫn trực giác thông qua quy trình thiết kế.

Chu trình thiết kế nhanh

P.R.Editor XR HS (Place & Route High-Speed) của Zuken ở tại trung tâm của CADSTAR. Với việc tiếp cận đúng ngay từ lần đầu, công cụ phân bố và định tuyến mạnh mẽ này được tối ưu hóa cho tốc độ và sự chính xác, xử trí các thách thức thiết kế PCB với tính sáng tạo và tự động hóa thông minh.

Bằng việc sử dụng công nghệ cải tiến từ các kỹ thuật phân tích cảm biến và định thời, môi trường tích hợp 3D của CADSTAR giảm đáng kể thời gian thiết kế trong các giải pháp đầu cuối của Zuken.

Bảo quản dữ liệu khi di chuyển 

Việc di chuyển từ PADS hay các công cụ khác đến CADSTAR rất đơn giản. Người dùng có thể di chuyển toàn bộ dữ liệu đến CADSTAR từ các bản phác thảo trước đó, tái sử dụng các biểu tượng, hỗ trợ thiết kế dữ liệu khác, và tận dụng được khả năng tái làm việc các bản phác thảo cũ.