STAAD Foundation Advanced

STAAD Foundation Advanced

staad_foundation_629x1212

 

STAAD Foundation Advanced – Phần mềm thiết kế móng toàn diện

STAAD Foundation Advanced là một phần mềm thiết kế móng toàn diện, cung cấp khả năng mô hình hóa các móng phức tạp hay đơn giản, kể cả những móng chuyên cho nhà máy như móng bát giác với bồn chứa dọc, móng chùm kết hợp (Strap beam) với bồn chứa ngang, móng tròn với kết cấu bể chứa, và móng cọc khoan nhồi hoặc móng cọc đóng .

Các dạng móng phổ biến như móng đơn, móng kết hợp, móng băng (dải), móng cọc và móng bè cũng có thể được thiết kế cho các kết cấu lớn hơn hoặc bằng cách sử dụng các thuật trình tham số hóa. STAAD Foundation Advanced cung cấp một quy trình làm việc được hợp lý hóa thông qua sự tích hợp với STAAD.Pro, nhưng nó cũng có thể được sử dụng như một chương trình độc lập.

Product Data Sheet Product Tour Video

Người dùng thấy rõ tác dụng tăng hiệu quả trong thiết kế và tạo tài liệu thông qua các công cụ thiết kế chuyên cho nhà máy, nhiều mã thiết kế U.S, và kích thước cốt thép theo hệ metric, tính năng tối ưu hóa thiết kế, và tự động  tạo bản vẽ. Các loại móng chuyên cho nhà máy bao gồm móng bể bồn dọc (hình bát giác và hình vuông trên nền đất hoặc trên nền cọc), và các móng trao đổi nhiệt (kết hợp, móng đơn hai cột và móng đơn hai cột với dầm nối), móng ringwall với bồn chứa và móng cọc khoan nhồi hoặc móng cọc đóng.

Khả năng mô hình hóa mạnh mẽ bao gồm một hệ thống mô hình hóa vật lý, chế độ Toolkit, khả năng tự động sắp xếp cọc, và FEM cho phép bố trí phức tạp hay đơn giản. Chế độ Toolkit được giới thiệu nhằm giải quyết nhu cầu về các dạng móng đặc biệt như cọc khoan nhồi và móng neo.

Năng suất được tăng lên thấy rõ qua khả năng sử dụng mô hình kết cấu với mô hình móng thông qua sự tích hợp với STAAD.Pro. Các thay đổi trong mô hình STAAD.Pro được theo dõi và có thể được tự động sáp nhập với mô hình móng. Bạn hãy xem video tích hợp.

Phần mềm STAAD Foundation Advanced là sự lựa chọn của các kỹ sư kết cấu cho thiết kế móng của hầu như mọi dạng công trình.

Hãy xem thêm các ứng dụng điển hình để đọc về các dự án toàn cầu sử dụng phần mềm này.


Các tin nổi bật

What’s New in STAAD Foundation Advanced V8SELECTseries 3 (PDF)

Hãy tìm hiểu thêm về các tùy chọn giấy phép bản quyền hết sức linh hoạt của chúng tôi: gói phần mềm kết cấu tổng hợp The Structural Enterprise

Lời người dùng:

“Trong thời buổi kinh tế khó khăn, công ty chúng tôi cần phải hoạt động hiệu quả hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Với sự giúp đỡ của phần mềm Staad Foundation, chúng tôi có thể tiết kiệm tới 50% thời gian thiết kế trên đa phần các dự án, mà không hề bị giảm sút về chất lượng.” – Rahi Movassagh, Structural Engineer, IQA Solutions