Khóa training ArchiCAD cơ bản ngày 17.03.2019 trước Cuộc thi BIM 2019

CUỘC THI ARCHICAD BIM 2019 đang đến gần

Các bạn sinh viên sẽ được training ArchiCAD cơ bản trước khi bước vào cuộc thi, khóa đào tạo căn bản trong 1 ngày được mở rộng cho tất cả sinh viên có ý định tham gia Cuộc thi ARCHICAD BIM 2019 và người đi làm quan tâm đến phần mềm ARCHICAD, sau khi cuộc thi diễn ra các bạn sẽ không được đào tạo ArchiCAD cơ bản nữa.

Nếu bạn bỏ lỡ khóa học lần trước có thể đăng ký tham gia khóa training ArchiCAD cơ bản sẽ diễn ra lần cuối ngày 17.03.2019.
Số lượng hiện tại đang còn hạn chế, vui lòng truy cập link để biết thông tin ngày giờ địa điểm, số lượng và đăng ký ngay!
http://bit.ly/2Sf05z6

Đưới đây là một số hình ảnh của buổi training ngày 10.03