CYPE Sofware mang đến giải pháp vượt trội và ưu thế cạnh tranh trong lĩnh vực AEC với hơn 140 chương trình, bao gồm: Thực tế ảo, Kiến trúc, Kỹ thuật dân dụng, Dịch vụ tòa nhà: HVAC, Hiệu quả năng lượng, Phòng cháy chữa cháy và mạng phun nước, Mô phỏng lửa và khói, Điện, Lắp đặt hệ thống ống nước, Chiếu sáng, Âm học, Quản lý dự án.