Eptar Reinforcement

Eptar là plug in phần mềm thiết kế thép trong xây dựng.
Tự động tính toán thống kê lượng thép, bố trí thép dầm, sàn, cầu thang,…
Eptar hoạt động mượt mà trên nền tảng ARCHICAD.