GRAPHISOFT công bố phát hành ARCHICAD 23

What’s new in ARCHICAD 23 ?

Cải thiện hiệu suất: ARCHICAD 23 hỗ trợ người dùng theo một qui trình khép kín, từ khởi động chương trình, truy cập dữ liệu dự án và truy xuất thông tin thông qua BIM (Building Information Model). Điều này có được nhờ vào sự kết nối chặt chẽ giữa tối ưu hiệu suất làm việc, qui trình hoạt động và giảm kích thước file.

Công cụ cột và dầm được cải tiến: ARCHICAD 23 cho phép người dùng model nhanh hơn, tạo các chi tiết xây dựng, dự toán khối lượng bê tông, kết cấu thép phức tạp, khối lượng gỗ, và dầm cột composite chính xác hơn. Hệ dầm cột phức tạp, cong hoặc phi kết cấu sẽ dễ dàng được model cũng như triển khai bản vẽ nhằm đạt được tiêu chuẩn đồng nhất trong thiết kế.

Voids, Niches và Recesses: ARCHICAD 23 giới thiệu một công cụ mở mới dành riêng cho việc mô hình hóa và tạo ra các opening, lỗ thang,… – như các lỗ mở ngang, dọc hoặc xiên xuyên qua các element, nhóm element hoặc thậm chí trên các tầng công trình. Opening rất quan trọng trong phối hợp dự án và phải được thể hiện rõ rang trong các bản vẽ. Các Opening có thể được mô hình hóa, tạo bảng thống kê, thể hiện bằng các công cụ trực quan và được chia sẻ bằng các tiêu chuẩn IFC.

Kết nối Solibri: ARCHICAD 23 cho phép kiểm tra khả năng xây dựng ở bất kỳ giai đoạn nào của thiết kế. Tiện ích tự động cập nhật phát hiện và chỉ gửi những yếu tố thay đổi trong mô hình ARCHICAD, dẫn đến sự hợp tác hai chiều nhanh hơn.

Kết nối dRofus nâng cao: ARCHICAD 23 cho phép người dùng nắm bắt, xây dựng các yêu cầu thiết kế của khách hàng; sử dụng các yêu cầu thiết kế này để xác nhận và đề xuất các phương án thiết kế. Cơ sở dữ liệu dRofus cho phép người thiết kế thu thập và xử lý các quy tắc lập kế hoạch và dữ liệu thiết kế một cách dễ dàng, ngay cả khi làm việc trên các dự án lớn và phức tạp, như bệnh viện, sân bay và trường đại học….

Rhino-Grasshopper-ARCHICAD live connection: Tính năng Grasshopper Deconstruct Component mới có thể dùng để xuất thông tin bề mặt vật thể ARCHCAD như tài liệu thiết kế tham khảo. Với sự hỗ trợ của tính năng này, các thay đổi về hệ thống thiết kế trong BIM sẽ tự động cập nhật toàn bộ những chi tiết thiết kế được liên kết thông qua các thuật toán thiết kế trong Grasshopper.