GRAPHISOFT’S INTERNATIONAL COMPETITION FOR STUDENTS|

Lần đầu tiên cuộc thi BIM được hãng Graphisoft tổ chức dành cho tất cả các bạn sinh viên đam mê thiết kế Kiến Trúc trên toàn thế giới.
Nếu bạn muốn có các trải nghiệm vượt khỏi ranh giới trường Đại Học và có các trải nghiệm đầy tự hào ? Nếu bạn là sinh viên và đang vẽ bằng ARCHICAD muốn nâng cao kỹ năng của mình ? Và đặc biệt sẽ được học hỏi,cọ sát với các thiết kế trẻ tài năng trên toàn thế giới!!!!
Mốc thời gian :
May 4-June 30, 2020 – Registration and submission of projects
July 1-7, 2020 – Evaluation of entries
July 8, 2020 – Winners Announced
Giải thưởng :
First Prize*:
Perpetual license for ARCHICAD 24
BIMx PRO 1-year subscription
Access to the “Become an ARCHICAD Champion” training course
Invitation to Basecamp 2020**
Second Prize*:
BIMx pro 1-year subscription
Access to the “Become an ARCHICAD Champion” training course
Invitation to Basecamp 2020**
Third Prize*:
BIMx PRO 1-year subscription
Invitation to Basecamp 2020**
Honorable mentions
BIMx PRO 1-year subscription
Twinmotion visualizer champion
Perpetual Twinmotion 2020 license
One-hour, one-on-one session with an Epic Games Twinmotion expert

** Basecamp là sự kiện giáo dục thường niên của GRAPHISOFT diễn ra ở Hungrary và nó sẽ kéo dài 2 tuần. Điều này đã được thiết kế để hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp có được khởi đầu khi bắt đầu sự nghiệp của họ; tiếp xúc với các nền văn hóa khác; và thúc đẩy mối quan hệ với các kiến trúc sư khác từ khắp nơi trên thế giới.
Các thông tin chi tiết các bạn có thể xem thêm ở đây :
https://bimproject.design/en/main/