GreenDS nhận gia công bản vẽ trong và ngoài nước

Ngoài cung cấp giấy phép phần mềm GreenDS còn cung cấp các dịch vụ gia công bản vẽ kiến trúc cho các công ty bên trong và bên ngoài Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng:

Phần mềm sử dụng:

  • ARCHICAD
  • CADEWA
  • Phần mềm khác theo yêu cầu của khách hàng

Với nhiều kinh nghiệm hợp tác gia công bản vẽ ARCHICAD khách hàng các nước Nhật Bản, Úc.

Chúng tôi tự tin với đội ngũ nhân sự chuyên gia công bản vẽ.

  • Đảm bảo về thời gian, chất lượng, bảo mật thông tin.
  • LOD và các yêu cầu linh hoạt theo khách hàng.
  • License commercial

Hãy liên hệ với chúng tôi để trao đổi rõ hơn:
Hotline: +84 903 877 966
Email: info@greends.com.vn

GreenDS nhận gia công bản vẽ trong và ngoài nước theo yêu cầu

GreenDS nhận gia công bản vẽ trong và ngoài nước theo yêu cầu

GreenDS nhận gia công bản vẽ trong và ngoài nước theo yêu cầu