Khởi động Vòng 1 – Cuộc thi Archicad BIM 2022

Nộp bài dự thi vòng 1 ở đâu? Câu trả lời sẽ có ở những thông tin sau đây.

Như vậy là cổng đăng ký dự thi đã đóng từ ngày 04/04/2022. Bắt đầu từ hôm nay 05/04/2022, Cuộc thi Archicad BIM 2022 chính thức khởi động Vòng 1.

Sinh viên Trường Đại Học Văn Lang, Đại Học Kiến Trúc TP.HCM sẽ nộp bài đồng thời tại Văn Phòng Khoa của trường và link của BTC.

Những bạn sinh viên không thuộc các trường trên sẽ nộp bài ở duy nhất 1 link của BTC.

Các nhóm từ Trường Đại Học Văn Lang nộp bài tại đây.
Các nhóm từ Trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM nộp bài tại đây. 
Các nhóm từ những trường còn lại nộp bài tại đây.

Vòng 1 – Cuộc thi Archicad BIM 2022 chính thức khởi động, BTC bắt đầu nhận bài dự thi từ bây giờ (Ảnh: greends)

Chú ý:

  • Các nhóm cần nộp bài theo đúng đường link, mỗi bài dự thi chỉ nộp về 1 link duy nhất.
  • Đặt tên file nộp theo đúng yêu cầu của BTC.
  • Hạn chót nộp bài Vòng 1 là Ngày 15/04/2022, sau thời gian này BTC sẽ khóa link nộp bài.

 

🔥 ARCHICAD VIETNAM – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác cấp cao của Graphisoft tại VIệt Nam – từ 2016.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
– Hotline: +84 903 877 966
– Email: info@greends.com.vn
– Website: https://greends.com.vn/