Solibri Model Checker là giải pháp phần mềm kiểm tra chất lượng BIM, phân tích các Mô hình thông tin xây dựng và thiết kế kiến trúc và kỹ thuật về tính toàn vẹn, chất lượng và an toàn vật lý. Ngoài ra, Solibri Model Checker còn có chức năng lấy thông tin, phân tích và trích xuất thông tin có sẵn trong các mô hình BIM. Solibri Model Checker nhắm vào các lỗi thiết kế không, tiết kiệm chi phí trong các dự án xây dựng, và trong việc đảm bảo mô hình và đảm bảo chất lượng hiệu quả hơn. Chỉ với một cú click chuột, hệ thống sẽ phân tích mô hình thông tin xây dựng và cho thấy các lỗ hổng và điểm yếu tiềm ẩn trong thiết kế, làm nổi bật các thành phần xung đột và kiểm tra mô hình tuân thủ các yêu cầu BIM và thực hành tốt nhất của tổ chức.