Solibri được liệt kê là đối tác phần mềm quan trọng trong Giải thưởng bSI 2018 dự án xây dựng tốt nhất

Lex Ransijn vừa nhận giải thưởng chiến thắng cho hạng mục xây dựng tại Giải thưởng Quốc tế buildingSMART 2018. Lex là người dùng Solibri rất lâu đã liệt kê các đối tác quan trọng giúp dự án thành công. Solibri đã được liệt kê kéo dài theo giải pháp BIMcollab của KUBUS BV.