Solibri giành giải thưởng “Dự án BIM của năm” trong Construction Computing Awards năm 2019

Construction Computing Awards 2019 đã chọn Solibri và Evolve Consultancy là “Dự án BIM của năm”

Solibri gửi lời cảm ơn Nigel Davies và nhóm Tideway đã hiểu giá trị mà Solibri có thể mang lại cho một dự án quy mô lớn như vậy.