Tính năng 4D BIM của Bexel Manager

4D BIM bổ sung thêm một chiều thông tin cho mô hình thông tin dự án dưới dạng dữ liệu lập lịch. Dữ liệu này được thêm vào các thành phần sẽ xây dựng chi tiết khi dự án tiến triển. Thông tin này có thể được sử dụng để có được thông tin chương trình và hình ảnh chính xác cho thấy dự án của bạn sẽ phát triển tuần tự như thế nào.

4D BIM của Bexel Manager cung cấp các chức năng bao gồm:

Lập kế hoạch và hoạch định
 • Phương pháp xây dựng
 • Lập lịch tự động thông minh
 • Phương pháp và phân tích đường dẫn quan trọng
 • Lập bản đồ thông minh và các yếu tố mô hình để lên lịch tác vụ
 • Nhập / xuất lịch trình từ nhiều nguồn khác nhau

Tính năng 4D BIM giúp bạn lập kế hoạch nhanh chóng (Ảnh: elearningindustry)

Mô phỏng xây dựng
 • Tạo và xuất mô phỏng 4D
 • Xem lại chuỗi 4D trực tiếp trong thời gian thực
 • Phối màu tùy chỉnh các yếu tố, nhiệm vụ và tài nguyên
 • Lập kế hoạch phân tích

Mô phỏng trực quan hóa dễ dàng nhờ 4D BIM (Ảnh: stengg)

Tùy chỉnh lịch biểu
 • Phân tích và tối ưu hóa nâng cao
 • Phân bổ và san lấp tài nguyên
 • Nghiên cứu lob và flowline

Tùy chỉnh lịch biểu thông minh với 4D BIM (Ảnh: wrike)

Theo dõi tiến độ 4D
 • Giám sát tiến độ thi công
 • Đầu vào số lượng dựa trên số lượng và yếu tố truyền thống
 • Đầu vào tiến độ BCF
 • Cập nhật lịch trình tự động theo tiến độ đầu vào
 • Nhập tiến trình nhập

4D BIM cho phép bạn theo dõi tiến độ chi tiết và thuận tiện (Ảnh: asana)

Kế hoạch với thực tế
 • Báo cáo nhiệm vụ 4D chi tiết
 • So sánh lịch trình
 • Kế hoạch với phân tích thực tế
 • Lập kế hoạch phân tích
 • Giám sát tài nguyên
 • Báo cáo điều hành
 • Theo dõi KPI

So sánh lập kế hoạch và thực tế với 4D BIM (Ảnh: republiccounty)

👉Chi tiết truy cập tại: https://bexelmanager.com/

🔥 BEXEL Manager Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của Bexel Manager

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn
🔎Website: https://greends.com.vn/