All Together

Trong kinh doanh, kết quả của sự thay đổi công nghệ thường chỉ được đo bằng con số tài chính.
Như lợi nhuận cao hơn, tiết kiệm chi phí hơn, hiệu quả cao hơn, giờ dự án ngắn hơn. Việc áp dụng BIM cho phép làm được tất cả điều đó.
Tuy nhiên, để làm được những điều này bước đầu tiên phải thay đổi một cái gì đó rất cơ bản.

Trọng tâm của BIM là nhu cầu làm việc nhóm không ngừng. Không chỉ trong một công ty, mà giữa các đối tác AEC (Architecture, Engineering and Construction).
Các vai trò phụ thuộc lẫn nhau, vì mọi người đang đóng góp cho một mô hình dự án duy nhất từ ​​ý tưởng đến lúc xây dựng. Như Episode 3 của chúng tôi cho thấy, Chìa khóa thành công chính là các nhân viên tiếp nhận, thích nghi với ARCHICAD.

Bên trong Episode

Dẫn dắt câu chuyện này là ba công ty trên những con đường khác nhau, nhưng ý thức chung về số phận và mục đích. Cùng nhau, Ian Birchall + Associates, Revuela và AIDEA không chỉ vươn ra toàn cầu, mà còn đại diện cho đỉnh cao của thực hành BIM sáng tạo và văn hóa đội nhóm.
Cho dù bạn là một công ty nhỏ hay TOP 50 công ty hàng đầu, các bài học đều hấp dẫn và phù hợp.

Chuỗi Series phỏng vấn các khách mời chuyển đổi khi sử dụng ARCHICAD:

https://bydesign.graphisoftus.com/seasons/season-3/all-together/