BEXEL Manager – Tích hợp BIM360 & BIMcollab

Trong video này, hãy tìm hiểu cách cộng tác và quản lý các vấn đề của dự án BIM tích hợp BEXEL Manager:

  • Bật tích hợp Autodesk BIM360 trên Dự án BIM360 của bạn
  • Kiểm tra chất lượng dữ liệu của dự án BIM của bạn bằng BEXEL Manager
  • Check kết quả kiểm tra BIM
  • Tạo các vấn đề BIMCollab mới trực tiếp trong BEXEL Manager
  • Đồng bộ hóa các vấn đề mới
  • Kiểm tra các vấn đề bằng cách sử dụng tích hợp BIM360 và chế độ xem mô hình trực tuyến
  • Xem lại và chỉnh sửa các vấn đề của dự án
  • Tạo các vấn đề mới trực tuyến
  • Đồng bộ hóa các vấn đề và xem xét lại nó trong BEXEL Manager
🔥 BEXEL Manager Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của Bexel Manager
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn