CDE CỦA BEXEL MANAGER

CDE là gì?

CDE (Common Data Environment) là một kho lưu trữ trung tâm – nơi chứa thông tin dự án xây dựng. Thông qua nó, các thành viên trong dự án có thể thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu. Tài sản dữ liệu trong CDE bao gồm các tài liệu, mô hình đồ họa và phi đồ họa. CDE giúp tăng cường sự hợp tác của các thành viên, hạn chế sự trùng lặp và sai lầm thông tin.

Tăng cường sự hợp tác là một trong những ưu điểm tuyệt với mà CDE mang lại(Ảnh: planBIM)

Trong Bexel Manager thì CDE cung cấp các chức năng bao gồm:

  • Mô hình cơ sở đám mây và nền tảng quản lý tài liệu
  • Lịch sử của tất cả các phiên bản dự án có sẵn để quay lại
  • Lưu trữ
  • Tối ưu hóa phiên bản dự án gia tăng
  • Khả năng cài đặt trên cơ sở khách hàng cũng như cloud công khai cung cấp AZURE, AWS
  • Xác định vai trò và quyền của người dùng
  • Hợp tác và đồng bộ hóa phân tích được thực hiện bởi nhiều người dùng
  • Truy cập API đầy đủ để tùy chỉnh
  • Thông báo cập nhật mô hình và phân tích
  • Xuất bản các mô hình con thay đổi thành mô hình liên kết

🔥 BEXEL Manager Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của Bexel Manager

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn
🔎Website: https://greends.com.vn/