FAQ: Cách để tải Solibri Anywhere

Dưới đây là hướng dẫn về ba cách giúp bạn tải về Solibri Anywhere:

Thứ nhất:

Nếu công ty của bạn đã có tài khoản trong Solibri Solution Center (SSC), quản trị viên nên tạo một nhóm cho người dùng Anywhere (người dùng chỉ sử dụng Anywhere) và thêm tất cả người dùng khác. Người dùng trên tài khoản khác có thể được mời tham gia tài khoản công ty. Vì người dùng ở trong một nhóm riêng biệt, họ chỉ có thể sử dụng Solobri Anywhere và điều này không ảnh hưởng đến việc sử dụng license Office, Site hoặc SMC.

Tất cả người dùng có thể được thêm cùng một lúc bằng cách sử dụng trang tính Excel. Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ nhận được lời mời tham gia tài khoản và sau đó bạn có thể tải xuống Anywhere từ SSC.

Thứ hai:

Nếu trước đây bạn đã sử dụng Solibri Model Checker hoặc SMV Pro, bạn đã có tài khoản trong SSC và bạn không thể đăng ký lại. Đăng nhập vào SSC bằng thông tin đăng nhập của bạn và tải xuống Solibri Anywhere.

Thứ ba:

Nếu bạn chưa có tài khoản và chưa quen với các sản phẩm của Solibri, vui lòng đăng ký tại đây: https://solibri.com/download-solibri-anywhere và sau đó tải xuống Solibri Anywhere từ SSC. Khi bạn đăng ký Solibri Anywhere, một tài khoản SSC sẽ được tạo cho bạn, vì vậy xin lưu ý rằng email bạn sử dụng để đăng ký và tên công ty phải là duy nhất (không được sử dụng trong tài khoản SSC khác).

Solibri Anywhere cung cấp dữ liệu chất lượng cho mọi người vào mọi thời điểm (Ảnh: solibrifrance)

Mẹo: Nếu bạn chỉ sử dụng Solibri Anywhere, chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu Remember Me checkbox khi đăng nhập và cả Remember This Next Time checkbox khi chọn sản phẩm.

🔥 Solibri Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của công ty Solibri tại Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn
🔎Website: https://greends.com.vn/