Những điều có thể bạn chưa biết về Solibri Model Checker

Solibri Model Checker là phần mềm cho phép tự động điều khiển mô hình của một công trình hoặc tòa nhà, các chức năng chính bao gồm trực quan hóa, phát hiện xung đột, so sánh các phiên bản mô hình dựa trên các nguyên tắc và trích xuất số lượng.

Solibri Model Checker – Công cụ kiểm tra thông minh cho mô hình thông tin xây dựng (Ảnh: Solibri)

Bộ tính năng vượt trội được tích hợp đầy đủ vào phần mềm như:

 • Viewing model (Xem mô hình)
 • Combining multiple IFCs (Kết hợp nhiều IFC)
 • Commenting issues (Vấn đề chú thích)
 • Creating issues (Tạo vấn đề)
 • Exchanging issues with BCF Connector (Trao đổi các vấn đề với BFC Conector)
 • Using markups and dimensions (Sử dụng kích thước và đánh dấu)
 • Creating classifications (Tạo phân loại)
 • Taking off quantities and more (Bỏ số lượng và nhiều hơn nữa)
 • Checking models (Kiểm tra mô hình)
 • Customizing rules (Tùy chỉnh quy tắc)
 • Using autorun (Sử dụng chế độ chạy tự động)
 • Scaling users flexibly (Thu nhỏ người dùng một cách linh hoạt)
 • Project license pool – 3nd party acess (Giấy phép dự án bên thứ ba)

Với những tính năng này, Solibri Model Checker giúp cải thiện chất lượng thiết kế dựa trên BIM và làm cho toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đáng kể.

Xem chi tiết tại: https://www.solibri.com/our-offering

🔥 SOLIBRI VIETNAM – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của SOLIBRI tại Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
– Hotline: +84 903 877 966
– Email: info@greends.com.vn
– Website: https://greends.com.vn/