Tính năng 3D BIM của Bexel Manager

3D BIM có lẽ là BIM mà chúng ta quen thuộc nhất, bao gồm quá trình tạo thông tin đồ họa, phi đồ họa và chia sẻ thông tin này trong Common Data Environment (CDE). Khi vòng đời dự án tiến triển, thông tin này sẽ trở nên phong phú hơn về chi tiết cho đến khi dữ liệu dự án được chuyển giao cho khách hàng khi hoàn thành.

Tính năng 3D BIM của Bexel Manager gồm những chức năng chính sau:

Visualization (Trực quan hóa)

 • Điều hướng mô hình thời gian thực
 • Chế độ walk
 • Trực quan hóa nâng cao
 • Cảnh và ảnh động
 • Bản đồ cấp độ
 • Họa tiết và ánh xạ
 • Công cụ đo khoảng cách

Visualization – Trực quan hóa suy nghĩ của bạn (campaignlive)

Model data management (Mô hình quản lý dữ liệu)

 • Quản lý dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu BIM Meta
 • Đánh giá mô hình và dữ liệu
 • Làm giàu dữ liệu
 • Phân tích phần tử được mã hóa màu
 • Tìm kiếm và lọc phần tử nâng cao
 • Phân phối các yếu tố tự động
 • Tự động tạo bộ lựa chọn thông minh
 • Công cụ báo cáo nâng cao

Mô hình quản lý cơ sở dữ liệu thông minh được thiết lập nhờ 3D BIM (Ảnh: researchgate)

Clash detection (Phát hiện đụng độ)

 • Phát hiện đụng độ và kiểm tra nhiễu
 • Nhập và đặt ma trận xung đột tùy chỉnh và quy tắc
 • Báo cáo phát hiện đụng độ
 • Tạo, nhập và xuất các vấn đề BCF

Quy trình phát hiện và xử lý xung đột của Bexel Manager bằng tính năng Clash Detection (Ảnh: Bexel Manager)

Quantity take-off (Bóc tách số lượng)

 • Bóc tách số lượng dựa trên mô hình nhanh chóng (QTO)
 • Quản lý, tạo và xuất số lượng tùy chỉnh bóc tách
 • Tạo ngay báo cáo QTO trực quan dựa trên BIM
 • Bóc tách số lượng (QTO) IFC nhập/xuất MVD

QTO giúp cho các kỹ sư dễ dàng bốc tách số lượng về nguyên vật liệu và nhân công cần thiết trong dự án (Ảnh: constructioncomputersoftware)

 

👉Để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng 3D BIM của Bexel Manager vui lòng truy cập tại: https://bexelmanager.com/3d-bim/

🔥 BEXEL Manager Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của Bexel Manager

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn
🔎Website: https://greends.com.vn/