Phần mềm smartCON Planner là gì?

smartCON Planner là add-on của Archicad 20, là phần mềm bổ trợ mô hình hóa kế hoạch xây dựng. Nó bao gồm 9 công cụ khác nhau và 3 công cụ tiện ích để lập kế hoạch và đánh giá công việc xây dựng tạm thời. smartCON Planner được phát triển bởi nhà thầu hàng đầu Nhật Bản – Kajima Corporation. Người dùng khai thác tiện ích thông qua mô hình 3D của các kế hoạch xây dựng tạm thời. Từ đó, tạo điều kiện lập kế hoạch và ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.

smartCON Planner là add on của Archicad 20 (Ảnh: graphisoft)

Ưu điểm của smartCON Planner được thể hiện ở:
Get things done faster

smartCON planner tăng tốc quá trình mô hình hóa 3D và tùy chỉnh các đối tượng BIM tham số. Sử dụng các công cụ mô hình được xác định trước cho thiết bị tiêu chuẩn. Đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật cục bộ về kích thước và hình thức.

Reduce errors

smartCON Planner hỗ trợ bắt các lỗi chỉ có thể được xem trong môi trường 3D, giải quyết các vấn đề phát sinh do thiếu thông tin từ quy hoạch 2D. Mô hình hóa và lập kế hoạch trong 3D. Đồng thời, cho phép người dùng xem xét trực quan kế hoạch trong 3D thay vì cố gắng hình ảnh các mối quan hệ không gian từ các bản vẽ 2D, giúp việc đánh giá chính xác và toàn diện hơn.

Các lỗi sẽ được giảm đi nhờ có phần mềm smartCON Planner (Ảnh: npr)

 

Improve communication

Kế hoạch làm việc tạm thời trong 3D rất dễ hiểu bởi những người tham gia dự án, những người có thể không thông thạo việc hiểu các bản vẽ 2D. Vượt qua rào cản giao tiếp với một kế hoạch làm việc 3D trực quan.