Vấn đề kỹ thuật ở các tệp của Solibri: Các File giống nhau nhưng Kích Thước khác nhau

Ở đây chúng tôi có hai tệp mô hình Solibri giống hệt nhau:

Bạn có phát hiện sự khác biệt của 2 tệp trên là gì không? (Ảnh: solibri)

Một mô hình gần như gấp đôi kích thước của mô hình kia

Sự khác biệt vật lý duy nhất giữa hai tệp là cách Solibri được thiết lập để lưu dữ liệu trong mô hình. Trong ví dụ hiển thị ở trên (Additional data ON), Solibri lưu dữ liệu bổ sung vào mô hình để giảm tốc độ thời gian mở tệp SMC. Tuy nhiên, đây là một thiết lập cũ còn giờ đây hoạt động của ổ đĩa nhanh hơn, mạng tốt hơn và các mô hình lớn hơn rất nhiều, sự khác biệt có thể khá đáng kinh ngạc.

Sự khác biệt giữa 2 mô hình này được thể hiện như thế nào?

Trên Macbook Pro (có SSD), việc mở cả hai tệp mất một khoảng thời gian tương tự, tệp nhỏ hơn sẽ nhanh hơn một chút. Việc mở các mô hình trên các mạng hoặc truy cập các mô hình trên các ổ đĩa cơ học truyền thống cho thấy sự khác biệt đáng chú ý hơn. Đặc biệt là trên các mô hình lớn … nhưng ngay cả khi đó, sự khác biệt chỉ có thể được đo lường trong phạm vi 10 đến 15 giây. Bao lâu bạn mở một mô hình mỗi ngày? Bạn thậm chí có nhận thấy sự khác biệt?

Khuyến nghị của chúng tôi ở đây là luôn tắt tùy chọn “Save” bản trình bày 3D với mô hình có thể được tìm thấy bên trong Solibri Office và Solibri Site bằng cách đi tới File> Setting> 3D> Performance được thể hiện như hình dưới đây:

Xin lưu ý: Đây là cài đặt máy trạm và cần được cài đặt trên mọi máy trạm trong tổ chức của bạn!

Tất cả các tệp tiếp theo (và các bản sao lưu của chúng!) sẽ được lưu với kích thước tệp nhỏ nhất có thể khi tùy chọn này được hủy kích hoạt. Điều này sẽ giúp tiết kiệm một lượng lớn dung lượng ổ cứng mà ít ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của phần mềm.

 

🔥 Solibri Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của công ty Solibri tại Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
☎️Hotline: +84 903 877 966
📧Email: info@greends.com.vn
🔎Website: https://greends.com.vn/