Chứng nhận IFC4 Reference View Export của ArchiCAD: Hoạt động trên tất cả hệ thống!

Tất cả chứng nhận kiểm tra file đã được ArchiCAD thông qua cho quy trình kiểm tra tự động của chứng nhận IFC4 Reference View Export (được giám sát bởi BuildingSMART)

Hình ảnh cho thấy ví dụ về kết quả của tất cả các bài kiểm tra . Mục tiêu IFC4 Reference View nhắm đến tất cả các quy trình công việc dựa trên các mô hình tham chiếu.

Tìm hiểu thêm>>