Search

Introduce Solibri Model Checker

  • Solibri cung cấp một quy trình toàn diện cho một dự án, hỗ trợ cho tất cả các bên liên quan, từ văn phòng thiết kế đến công trình xây dựng,chủ đầu tư đến các nhà thầu, nhà thầu phụ.

  • Tại văn phòng thiết kế, Solibri đóng vai trò như người quản lý chất lượng, kết hợp tất cả những model của các bộ môn (kết cấu, MEP, kiến trúc,..) thành một thể thống nhất để có thể check và phối hợp giữa các bộ môn một cách đầy đủ nhất.

  • Tại công trường, những thông tin được truyền tải rõ ràng tới quản lý công trường đi cùng với bóc tách khối lượng và những thông tin cần thiết khác trong model.
  • Đối với những nhà thầu phụ và những partner khác thì Solibri cho phép họ tiếp cận đến model bất cứ thời gian nào và lấy những thông tin cần thiết liên quan đến công việc của họ.
Solibri Model Checker license

What are you waiting for?

Buy now

Related information

Green Dragon Solution is a distributor for BIM software’s solutions. Especially, ARCHICAD – the leading BIM software is the main and outstanding software’s of us. Besides, we distribute some other software related such as: Solibri, Allplan, Vectorworks, Twinmotion, Lumion, CADEWA…

Hotline

+84 903 877 966

Tel

+84 28 6270 6299

Email

info@greends.com.vn

Address

Headquarter: M Floor, An Phu Plaza, 117- 119 Ly Chinh Thang Str, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

BIM Office: 66 Nguyen Ba Tuyen, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

To top