Eptar Reinforcement 2.1 đã sẵn sàng trên ARCHICAD 23

Ngày 6/12/2019 nhà sản xuất của Eptar đã thông báo sản phẩm chính của Éptár:
Éptár Reinforcement 2.1 đã được cập nhật mới với những cải tiến và mở rộng đáng kể.

Phiên bản mới hiện đã có thể chạy trên nền tảng ARCHICAD 22, ARCHICAD 23 và các phiên bản trên MAC cũng sẽ sớm được cung cấp.

Phiên bản mới của Éptár Reinforcement 2.1 có các chức năng mới:
Cốt thép mái:
– Tự động gia cố mái bằng công cụ lưới hoặc cốt thép.
– Một số đồng bằng mái nhà hiện đang được tái sử dụng cùng một lúc.
– Tự động gia cố mái phức tạp.