Solibri Autorun là gì?

Kể từ tháng 4 năm 2020, Solibri Autorun đã có sẵn cho tất cả người dùng Solibri Office. Với Solibri Autorun, các tác vụ thông thường có thể được tự động hóa và chạy vào thời điểm thuận tiện cho bạn (ví dụ: qua đêm).

Solibri Autorun sẽ hỗ trợ bạn những gì?

Solibri Autorun là một phần mở rộng của Solibri Office để tự động hóa các tác vụ thông thường. Với phần mở rộng này, các tác vụ như chạy kiểm tra, xuất các vấn đề sẽ được tìm thấy dưới dạng tệp BCF. Các mô hình sẽ được mở, lưu và cập nhật một cách tự động.

Solibri Autorun giúp bạn dễ dàng tự động hóa các tác vụ thông thường (Ảnh: solibri)

Kết quả là, bạn đã kiểm tra mô hình hàng ngày của mình mà vẫn có thể tập trung vào xử lý vấn đề và phối hợp nhịp nhàng với bộ phận quản lý chất lượng.

Solibri Autorun cần một đường dẫn cục bộ đến các tệp để mở và nơi để tạo báo cáo. Nếu dịch vụ Cloud có thư mục dùng chung, Solibri Autorun có thể được trỏ đến thư mục này và được sử dụng với Cloud.

Solibri Autorun dành cho ai?

Solibri Autorun dành cho bất kỳ ai muốn tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tập trung vào các công việc phù hợp hơn. Ngoài ra, những người triển khai quy trình Q / A cho hệ thống cũng sử dụng Solibri Autorun để cải thiện mô hình BIM của họ.