Solibri site – công cụ hỗ trợ thông minh cho người quản lý

Đối với một người quản lý việc biết mình cần những gì và cần có bao nhiêu rất quan trọng. Đó là cách sử dụng và phân phối các nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả. Để làm được điều này chỉ bằng tính toán thông thường thì khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Nhưng bạn có thể làm được một cách dễ dàng chỉ bằng những cú click chuột nếu có Solibri Site.

Solibri Site là cầu nối với Solibri Office và Solibri Anywhere (Ảnh: solibri)

Solibri Site tích hợp bộ công cụ vượt trội cho phép bạn bốc tách số lượng nhanh chóng và linh hoạt. Từ đó, bạn có thể khai thác được dữ liệu bạn cần thậm chí là nhiều hơn nữa. Thông tin lưu chuyển liền mạch từ văn phòng đến trang web và ngược lại. Bạn có thể xem và nhận xét về các mô hình tại chỗ. Việc giao tiếp với các nhà thiết kế và người quản lý BIM trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dễ dàng trích xuất các thông tin trực tiếp từ mô hình, trên website ngay khi cần. Hơn nữa bạn có thể gắn thẻ, gắn nhãn và mô hình cấu trúc để dễ dàng phân loại. Phân loại có thể được sử dụng để chạy kiểm tra chất lượng cũng như để tiện liên lạc.
Sử dụng thông tin được bóc tách cùng với phân loại tạo nên một sự kết hợp mạnh mẽ. Sự kết hợp này có thể tác động đáng kể đến cách bạn làm việc và mang lại hiệu quả tuyệt vời.