5D BIM của Bexel Manager có những gì? (Phần 1)

Dựa trên các thành phần của mô hình thông tin để có thể trích xuất thông tin chi phí chính xác là những gì cốt lõi của 5D BIM. Bexel Manager được tích hợp 5D BIM với bộ công cụ mạnh mẽ cho phép:

Quản lý chi phí
 • Ước tính chi phí
 • Tự động tạo cơ sở dữ liệu chi phí
 • Ánh xạ dữ liệu chi phí tự động
 • Tạo và xuất ngân sách chi tiết
 • Tạo và xuất chi phí và tài nguyên cơ sở dữ liệu
 • Tích hợp tùy chỉnh cơ sở dữ liệu chi phí
 • Cơ sở dữ liệu mã công ty (sử dụng cơ sở dữ liệu chi phí tập trung)
 • Lịch trình IFC nhập / xuất MVD

Quản lý chi phí dễ dàng với 5D BIM (Ảnh: inc)

Tạo kế hoạch dự án
 • Lập bản đồ thông minh của các yếu tố mô hình cho các hạng mục chi phí
 • Phân tích chi phí dựa trên các yếu tố
 • Lập ngân sách và hóa đơn số lượng
 • Tự động lập kế hoạch 5D thông minh
 • Tỷ lệ năng suất và quy hoạch tài nguyên
 • Phương pháp và phân tích đường dẫn quan trọng
 • Nhập và xuất lịch trình từ nhiều nguồn (ví dụ: Primavera®, Microsoft Project®)

5D BIM hỗ trợ các công cụ giúp bạn lập kế hoạch thông minh (Ảnh: entrepreneur)

Tối ưu hóa chi phí
 • Phân tích nâng cao và tối ưu hóa
 • Phân tích dòng tiền mặt
 • Quản lý, phân bổ và san lấp tài nguyên

Tối ưu hóa chi phí nhờ 5D BIM (Ảnh: cardinalpath)

Mô phỏng xây dựng
 • Tạo và xuất mô phỏng 5D
 • Xem lại chuỗi 5D trực tiếp trong thời gian thực
 • Tùy chỉnh màu sắc cho các yếu tố, nhiệm vụ và tài nguyên
 • Phân tích các yếu tố phía trước

Giờ đây việc mô phỏng các mô hình xây dựng trở nên thật dễ dàng với 5D BIM của Bexel Manager (Ảnh: naval-technology)

Ngoài những tính năng trên, 5D BIM còn hỗ trợ người dùng rất nhiều trong các nhiệm vụ liên quan đến tiến độ công trình và tạo báo cáo. Để biết thêm chi tiết hãy theo dõi bài viết tiếp theo của chúng tôi với tiêu đề “5D BIM của Bexel Manager có những gì (Phần 2)“.