How to install the ARCHICAD – Twinmotion Direct Link

Từ tháng 01 năm 2020, người dùng ARCHICAD 23 sẽ được sử dụng TWINMOTION miễn phí.
Clip sau đây sẽ hướng dẫn cách tích hợp kết nối giữa ARCHICAD và TWINMOTION:

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, GreenDS luôn sẵn sàng hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật:

Hotline: 0903 877 966
Email: support@greends.com.vn
Tel: 028 6270 6299