Trang web cuộc thi BIM ARCHICAD 2019 có một số thay đổi

Do một số khu vực và sinh viên không thể truy cập trang web cũ của cuộc thi (www.bim2019.wordpress.com) nên trang web cuộc thi đã được bổ sung thêm là trang www.bim2019.graphisoft.jp .

Cả hai trang web đều chính thống từ BTC, các bạn có thể tham khảo thông tin trên hai trang như nhau.