Đảm bảo chất lượng tốt hơn trong các dự án BIM với bản phát hành Solibri 9.12.0

Bối cảnh đưa Solibri đi đến quyết định thay đổi hàng loạt các tính năng?

Solibri công bố thay đổi một loạt các tính năng đối với các dòng sản phẩm hiện thời của hãng. Những thay đổi này được thực hiện để cung cấp các giải pháp cho phép kiểm soát chất lượng tốt hơn.

Solibri tin rằng việc thực hiện các thay đổi ngay bây giờ sẽ giúp Solibri thích nghi với thị trường đầy thách thức trong bối cảnh tất cả các nền kinh tế đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Solibri tin rằng đây là thời điểm thích hợp để cải biên hàng loạt tính năng cho các dòng sản phẩm hiện thời (Ảnh: pym)

Ra mắt bản phát hành 9.12.0 với các tính năng đột phá?

Bắt đầu từ bản phát hành 9.12.0, sản phẩm này sẽ không cho phép hợp nhất các tệp IFC nữa, chỉ có thể mở hoặc xem riêng lẻ. Các tệp SMC không bị giới hạn trong Anywhere, việc hợp nhất IFC sẽ xảy ra trong Site hoặc Office. Solibri Anywhere sẽ hỗ trợ chức năng mới của BCF Live Conector, chúng sẽ được tích hợp trong phiên bản 9.12.0 sắp tới. Với phiên bản này, Solibri Anywhere sẽ hỗ trợ người dùng trong kiểm tra mô hình và duy trì chất lượng.

Những tính năng cải tiến mới sẽ đi kèm với việc phát hành phiên bản 9.12.0 vào tháng 9. Tiện ích đáng chú ý nhất là “BCF Live Connector” cho phép nhóm làm việc trong thời gian thực với dữ liệu dự án BCF được cập nhật liên tục. Bản phát hành này đặt Solibri vào trung tâm của quy trình làm việc như một công cụ đảm bảo chất lượng bắt buộc.

BCF Conector cho phép nhóm làm việc trong thời gian thực với dữ liệu dự án BCF được cập nhật liên tục (Ảnh: bimcollab)

Bản phát hành 9.12.0 sẽ đem lại sự thay đổi gì cho người dùng Solibri?
Người dùng của Solibri Office và Anywhere Team:

Các nhóm này được hưởng lợi từ Solibri như trước đây với việc chia sẻ các bản cập nhật bằng tệp .smc. Quy trình làm việc vẫn còn và chỉ được cải thiện với bản phát hành 9.12.0 và BCF Live.

Khách hàng doanh nghiệp:

Không có thay đổi nào trong quy trình làm việc của khách hàng vì khách hàng phải sử dụng bộ giấy phép và giải pháp Solibri được tối ưu hóa để phù hợp với nhu cầu của họ.

Người dùng ngoại tuyến:

Nhóm nhỏ người dùng này không thấy thay đổi vì họ chỉ tiếp tục sử dụng cùng một sản phẩm mà họ đã có ở dạng ngoại tuyến.

Solibri Developer Platform:

Bắt đầu với 9.12.0, việc tùy chỉnh Solibri bằng cách sử dụng Solibri Developer Platform hiện bị giới hạn về mặt kỹ thuật ở Anywhere.

Solibri nhận thấy rằng nhận thức và nhu cầu về các mô hình chất lượng ngày càng cao trong giai đoạn thiết kế và xây dựng. Kiểm tra là nhu cầu cơ bản trong quy trình làm việc, bằng cách điều chỉnh bộ tính năng danh mục, Solibri đang đưa các tính năng phù hợp vào tay người phù hợp. Bằng cách làm này, Solibri tin rằng các dữ liệu chất lượng sẽ được truyền giữa các thành viên trong nhóm thông qua giải pháp tốt nhất.