CDE Catenda – môi trường dữ liệu chung và những điều bạn chưa biết?

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là gì?

CDE là một không gian dựa trên đám mây nơi thông tin từ các dự án xây dựng được lưu trữ và những người tham gia dự án có thể truy cập được. Quyền truy cập này phụ thuộc vào yêu cầu của người tham gia hoặc mức độ ủy quyền, cũng như nghĩa vụ hợp đồng của họ.

Môi trường dữ liệu chung (CDE) 1

Lược đồ Môi trường dữ liệu chung (Ảnh: catenda)

CDE tạo niềm tin và giúp xây dựng lòng tin giữa những người tham gia dự án để nắm bắt toàn bộ hồ sơ của dự án với mô hình sở hữu dữ liệu duy nhất giúp loại bỏ các rào cản đối với sự cộng tác, tăng cường áp dụng và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ nhóm dự án. Sự tin tưởng này dẫn đến việc áp dụng nhiều hơn, mang lại nhiều dữ liệu và thông tin chi tiết về dự án hơn. Nó cũng tạo ra một lộ trình kiểm toán không thể thay đổi, giúp giảm tranh chấp và thúc đẩy giải pháp nhanh hơn.

Tại sao cần CDE cho quản lý dự án?

Quá trình BIM yêu cầu thiết lập quy trình chia sẻ dữ liệu. Do tần suất trao đổi và lượng dữ liệu được chia sẻ, việc sử dụng e-mail là không đủ, cả về dung lượng lẫn khả năng truy xuất nguồn gốc. Đây là lý do tại sao cần thiết lập các giải pháp quản lý thông tin cụ thể cho loại hình “nền tảng”. Chúng ta đang nói về Môi trường dữ liệu chung (CDE). CDE tập trung dữ liệu chung của dự án và cho phép từng tác nhân truy cập dữ liệu đó. Việc thành lập CDE là một bước bắt buộc để triển khai BIM cho một dự án.

Môi trường dữ liệu chung (CDE) 2So với cách quản lý truyền thồng, với CDE mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều (Ảnh: desapex)

Làm thế nào để BIM và CDE phù hợp với nhau?

Nhiều chuyên gia hiểu giá trị của việc sử dụng phương pháp BIM đối với các dự án tài sản được xây dựng. BIM chắc chắn là một cách hữu ích để cải thiện việc phân phối dự án xây dựng. Phương pháp này sẽ được đưa vào CDE để cung cấp cho các bên liên quan chính bản trình bày kỹ thuật số của tòa nhà trong vòng đời dự án, thường được gọi là bản sao kỹ thuật số. Về cốt lõi, BIM hoạt động trong một CDE thực sự — một CDE có tính trung lập và bảo mật ở cốt lõi — sẽ tăng cường sự hợp tác.

Cách tiếp cận như vậy là nền tảng cho giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số tiếp theo trong ngành. Để đẩy nhanh sự thay đổi này, BIM nên hoạt động thông qua một bộ tiêu chuẩn và giá trị chung, hợp nhất và trao quyền cho các nhóm dự án khác nhau cộng tác theo cùng một cách thông qua công nghệ và quy trình được chia sẻ. Các nhóm có thể giảm chi phí làm lại và thiết kế kém hiệu quả bằng cách tạo tài sản bằng BIM. CDE cung cấp một nền tảng để những thay đổi này được ghi lại, phân phối và giải quyết với chi phí thấp hơn. Các chuyên gia kỹ thuật và xây dựng dựa vào BIM hoạt động trong CDE để mang lại khả năng kiểm soát và hiệu quả cao hơn cho các dự án.

Đặc trưng của môi trường dữ liệu chung Catenda (CDE)

Có hai khía cạnh cần được đề cập đến: Một mặt, một môi trường quản lý thông tin để quản lý dữ liệu và tài liệu. Đó có thể là máy chủ ký gửi tệp Drive hoặc Dropbox, giải pháp Quản lý tài liệu điện tử (EDM), giải pháp tích hợp dữ liệu hoặc kết hợp các giải pháp này. Điều này là cần thiết để cho phép tính nhất quán của thông tin và tệp, đồng thời tạo điều kiện chia sẻ và cộng tác.

Mặt khác, một môi trường quản lý dự án để quản lý lịch, lịch biểu, phân công nhiệm vụ, bảng điều khiển, v.v. Khía cạnh này là cần thiết để cho phép quy trình BIM vận hành trơn tru, nhất quán với quy trình dự án. Một số giải pháp cho phép quản lý hai khía cạnh tập trung dữ liệu và quản lý dự án ít nhiều hoàn toàn, chẳng hạn như Catenda (Bimsync).

Môi trường dữ liệu chung (CDE) 3Catenda – một giải pháp về CDE nối bật trên thị trường hiện nay (Ảnh: catenda)

Các giải pháp đáp ứng cả hai nhu cầu có lợi thế là cho phép tích hợp và liên tục giữa dữ liệu công việc và dự án, cũng như đơn giản hóa môi trường giải pháp dự án. Việc lựa chọn CDE phải được thực hiện phù hợp với môi trường giải pháp của các tác nhân của dự án và các chức năng mong muốn. Điều quan trọng là phải tính đến thực tế là mỗi tác nhân có thể đã triển khai một giải pháp nền tảng để thực hiện các dự án của họ.

Xem thêm về CDE Catenda tại đây.

Dẫn nguồn tham khảo: Oracle

Catenda Vietnam – trực thuộc công ty GreenDS – tự hào là đối tác duy nhất của Catenda Hub tại Việt Nam
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: +84 903 877 966
Email: info@greends.com.vn
Website: https://greends.com.vn/